20/12/2020
Logo Shimane Susanoo Magic Shimane Susanoo Magic
Logo Ryukyu Golden Kings Ryukyu Golden Kings