13/12/2020
Logo Osaka Evessa Osaka Evessa
Logo Ryukyu Golden Kings Ryukyu Golden Kings