11/11/2020
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Ryukyu Golden Kings Ryukyu Golden Kings