08/12/2013
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Hitachi Sun Rockers Hitachi Sun Rockers