30/10/2013
Logo Utah Jazz Utah Jazz
Logo Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder